فعالیت انبار شرکت خدمات حمایتی استان آذربایجان غربی در ایام تعطیلات نوروزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

از اول تا پنجم فروردین 1399 ، میزان 1150 تن انواع کود شیمیایی از انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی به انبار کارگزاران توزیع کود در سراسر استان ارسال شده است. همچنین در این مدت، مقدار 890 تن کود شیمیایی اوره از مبادی به انبار استان ارسال گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید