تامین و توزیع کود سوپر فسفات تریپل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان از تامین و توزیع کود سوپر فسفات تریپل در بین کشاورزان گرمسار خبر داد ،آقای افضلی با اعلام این خبر افزود :

کود سوپر فسفات تریپل تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ،از طریق کارگزاران تحت پوشش در شهرستان گرمسار ، در بین کشاورزان متقاضی در سطح این شهرستان برای مصارف کشاورزی خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید