پیش آگاهی بیماری ها و آفات جو در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از انجام مراحل مربوط به پیش آگاهی بیماری ها و آفات محصول جو در استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

در حال حاضرسامانه 1559 باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران پاسخگوی کشاورزان متقاضی در این رابطه می باشد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید