توزیع کود شیمیایی از طریق کارگزار شهرستان سربیشه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی اعلام کرد : مقدار 10 تن کود پتاسه و 5 تن کود فسفاته  توسط کارگزار تحت پوشش شرکت در بین کشاورزان شهرستان سربیشه در دی ماه توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید