بارگیری و حمل شاسی دستگاه آبیاری بارانی سری اول

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک 

بمنظور نگهداری شاسی های دستگاه آبیاری بارانی در انبارهای مجتمع شیمیائی آبیک، انتقال آنها توسط کامیون تریلر از شعبه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرزبه مجتمع در روز شنبه 19 بهمن ماه 98 انجام گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید