تدارک و تأمین کود ازته

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

این شرکت در 10 ماهه ابتدای سال جاری بیش از 8475 تن کود شیمیایی ازته را از طریق شبکه کارگزاران خود به کشاورزان تحویل نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید