تحویل 4456تن کود فسفاته به کشاورزان در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تحویل4هزار و 456تن  کود کشاورزی از نوع فسفاته از ابتدای فصل زراعی جاری تاکنون در استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای فسفاته تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  از طریق شبکه کارگزار توزیع تحت پوشش به کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران تحویل داده شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید