متوسط عملکرد زراعی در استان البرز 3 برابر متوسط کشوری است

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز به نقل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز از متوسط عملکرد زراعی در استان  خبر داد.

علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: متوسط عملکرد زراعی در کشور 7 تن در هر هکتار است که در البرز برابر ۲۴ تن است و این تفاوت ویژه البرز با دیگر استان است  که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز نیز با تامین به موقع نهاده های کشاورزی مورد نیاز نقش مهمی در این برتری داشته است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید