دو کشاورز سرایانی نمونه کشوری معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمت حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی شاورزی خراسان جنوبی به نقل از مدیر جهادکشاورزی شهرستان سرایان گفت : دو کشاورز شهرستان سرایان به عنوان نمونه کشوری انتخاب گردیدند که این موفقیت بزرگ باعث افتخار بخش کشاورزی شهرستان سرایان است.

وی با بیان اینکه کشاورزان نمونه پیشگامان رونق تولید هستند بیان نمود : هدف از انتخاب کشاورزان و تولیدکنندگان نمونه در سطح استانی و کشوری ایجاد زمینه رقابت در تولید محصولات سالم و با کیفیت است و این کشاورزان نمونه می توانند تجارب و دانش فنی خود را در اختیار سایر کشاورزان قرار دهند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید