پیگیری کشف کودهای یارانه از طریق تعزیرات حکومتی مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از پیگیری مراحل مربوط به کشف کودهای یارانه ای از طریق تعزیرات حکومتی استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

در این رابطه صورتجلسه کشف کودهای یارانه ای در یک محل تولید کود در شهرستان ساری به تعزیرات حکومتی جهت صدور حکم تنبیهی و بازدارنده ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید