در راستای برگزاری همایش آموزشی ترویجی و معرفی سبدکالا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

در راستای برگزاری همایش آموزشی ترویجی و معرفی سبدکالای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان فارس در تاریخ 29دی ماه1398، مدیر شعبه و مسئول برگزاری همایش در تاریخ 21دی ماه1398 هماهنگی لازم با شرکت های کودی و مکان برگزاری برنامه فوق و مدیریت محترم بازاریابی و امور مشتریان انجام گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید