به گزارش معاونت امور بازرگانی:

برگزاری مناقصات خرید کودهای داخلی

به نقل از جناب آقای علیزاده، عضو هیات مـدیره و معاون محترم امور بازرگانی:

" به منظور تامین کودهای کشاورزی مورد نیاز کشاورزان و حمایت از تولیدات داخلی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طی چند روز آیندده اقدام به برگزاری مناقصات خرید  داخلی کودهای سوپر فسفات ساده گرانوله، سولفات پتاسیم گرانوله و سولفات پتاسیم پودری می نماید."

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید