تسویه حساب کامل، پس کرایه حمل کود از مبادی به استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قم،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم از تسویه حساب کامل پس کرایه کود های حمل شده از مبادی بصورت پس کرایه به انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در 9 ماهه ابتدای سالجاری خبرداد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید