بازدید گروه پایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی از شهرستان شاهین دژ

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

روز یکشنبه هشتم دی ماه 1398، گروه پایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی شاهین دژ و یک مورد انبار کارگزار بازدید و موارد و دستورالعمل های لازم را بررسی کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید