بارگیری کشتی آرتمن

به گزارش روابط عمومی استان بوشهر

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بوشهر از بارگیری قریب 30 هزار تن کود اوره کشتی آرتمن در اسکله پتروشیمی پردیس عسلویه خبر داد .

سید عبدالحسین موسوی فرد با اعلام این مطلب افزود :

کشتی آرتمن به دلیل بارندگیهای روزهای اخیر با توقف چندساعته روز 98/09/26 از ساعات اولیه روز جاری بارگیری از سر گرفته گرفت .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید