تحویل 41 نمونه کود به آزمایشگاه کنترل کیفی کود

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی :

41 نمونه کود شامل : سوپرفسفات تریپل، کلرورپتاسیم و سولفات پتاسیم، ارسالی از شعب شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استانهای: خراسان رضوی، گلستان، خراسان جنوبی، کردستان، یزد، خراسان شمالی، گیلان، آذربایجان شرقی، زنجان، مازندران، کرمان، کهکیلویه و بویراحمد، فارس، قزوین، همدان پس از کد گذاری در قرنطینه، در تاریخ 98/09/23 جهت بررسی کنترل کیفی تحویل کارشناسان آزمایشگاه کود مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید