تامین کود برای کشت کلزا در بابلسر مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف مورد نیاز برای توسعه کشت دانه روغنی کلزا در شهرستان بابلسر استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تامین شده برای کشت کلزا در شهرستان بابلسر شامل کودهای ازته ، فسفاته و پتاسه بوده اند 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید