جلسه تخصصی چای در سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان با اعلام  این خبر که در روز چهارشنبه مورخ 29 آبان ماه سالجاری جلسه ای در سازمان جهاد کشاورزی در خصوص مسائل چای با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، رئیس سازمان چای،رئیس پژوهشکده چای،مسئول صندوق توسعه چای و مدیر شرکت خدمات و... برگزار گردید.دراین نشست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت کودی استان و سهمیه چایکاران و آمادگی شرکت برای تامین کود باغات چای در سال زراعی جدید اعلام آمادگی نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید