پایان برداشت خرمای پیارم شهرستان حاجی آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان :

در سال جاری 12 هزار تن خرمای پیارم از سطح باغات شهرستان حاجی آباد برداشت گردید.

آقای فرزاد استاد مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان اعلام نمود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با تامین انواع کودهای شیمیایی نقش مهمی در تولید این محصول دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید