برگزاری مناقصه بین المللی خرید کود

برگزاری مناقصه بین المللی خرید کود ستاد شرکت در زمستان 98

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

فرآیند تحویل اسناد مربوط به مناقصه عمومی یک مرحله ای بین المللی خرید 2 محموله سی هزار تن متریک کود سولفات پتاسیم گرانوله فله به شرکتهای متقاضی، توسط کمیسیون معاملات ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، از روز دوشنبه مورخ 11 آذر ماه سال جاری آغاز و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه، نوزدهم ماه یاد شده به پایان میرسد.

مناقصه مذکور در روز شنبه مورخ 21 دی  ماه سال جاری،  ساعت 14،  با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات ستاد،  در دفتر مرکزی  شرکت یاد شده برگزار خواهد شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید