اخذ پیش فاکتور سهمیه حمل کود اوره آذر ماه از پتروشیمی خراسان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست ،مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی، از اخذ پیش فاکتور سهمیه حمل کود اوره آذر ماه سال 98 از محل مبداء پتروشیمی خراسان به مقدار 9600 تن ،خبر دادند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید