توزیع علف کش بوتیزان استار کلزا

برش شهرستانی توزیع علف کش بوتیزان استار کلزا در استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی، مدیر شرکت ازتوزیع3000 کیلوکرم علف کش بوتیزان استار کلزا  خبرداد وی درادامه افزود:  سهمیه علف کش بوتیزان استار کلزا در7 شهرستان گلستان شامل بندرگز، کردکوی، بندر ترکمن، گمیشان، آق قلا، گرگان و علی آباد برش شهرستانی شد وی تاکید کرد: کارگزار معین شهرستان های مذکور می توانند جهت  تحویل سهمیه تحصیصی خود طبق جدول برش شهرستانی معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان به معاونت فنی و تولیدی و اداره بازرگانی این شرکت مراجعه نمایند هزار جریبی تصریح کرد: الویت مصرف این علف کش با مزارع بذری کلزا وکشاورزان پیشرو می باشد و ارائه معرفی نامه به ازای هر هکتار2/5 لیتر الزامیست.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید