صورت های مالی یارانه ی سال 1397

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امورمالی:

صورت های مالی یارانه ی سال 1397 به سازمان حسابرسی ارایه گردید و پاسخگویی به حسابرسان سازمان حسابرسی درحال انجام می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید