تهیه وتامین 6000 تن کود پتاسه در استان اصفهان در سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان آقای فریدون صفایی بیان نمود

از ابتدای سال جاری تا کنون با هماهنگی های به عمل آمده با دفتر مرکزی این استان موفق به تهیه و تامین بیش از 6000 تن از انواع کودهای شیمیایی پتاسه جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی نموده است این میزان تامین برابر 55 در صد از سهمیه مورد نیاز استان می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید