تهیه و تامین بیش از 40 درصد سهمیه کود فسفاته استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

از ابتدای سال جاری تا کنون با هماهنگی های به عمل آمده با دفتر مرکزی این استان موفق به تهیه و تامین بیش از 6500 تن از انواع کودهای شیمیایی فسفاته جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی نموده است این میزان تامین برابر 40 در صد از سهمیه مورد نیاز استان می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید