آموزش کارگزاران توزیع در مازندران دارای اولویت است

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از اولویت دادن به آموزش کارگزاران توزیع تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سطح استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: در حال حاضر 270 کارگزار فعال تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مشغول فعالیت می باشند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید