موجودی برداری و بازدید از کارگزاری های شهرستان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

موجودی برداری و بازدید از انبارهاو کارگزاران شهرستان شاهرود در تاریخ 25 مهر ماه سال جاری انجام گردید، و در جهت اجرای سیاست ها و ثبت دقیق مشخصات بهره بردارن و نظارت بر نحوه فروش کود های یارانه ای توضیحاتی به کارگزاران و انبار داران داده شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید