هزینه بارنامه های ارسالی از مبادی پرداخت شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام از پرداخت بارنامه های ارسالی از مبادی استان ایلام خبرداد.

پروانه عزیزی عامل ذیحساب و مسئول امور مالی استان گفت: مبلغ 26،353،267،174ریال بابت هزینه پسکرایه بارنامه های حمل مقدار 20/128/690 کیلوگرم کود از مبادی به انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و انبار کارگزاران رسمی شرکت در این استان، در سالجاری پرداخت شده است.

عزیزی بیان این مطلب افزود: با پیگیریهای لازم هزینه های مربوط به پرداخت کرایه حمل نهاده ها از مبادی، از دفتر مرکزی تامین و در اسرع وقت پس از تنظیم اسناد لازم  به حساب رانندگان حامل کودهای شمیایی پرداخت میشود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید