کیسه گیری 1452 تن انواع کودهای فله در شهریور ماه سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر حمید رضا ناظمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از کیسه گیری 1452 تن انواع کود های شیمیایی فله ارسالی از مبادی موجود در انبار های سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در شهریور ماه سال جاری  خبر داد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید