گزارش تصویری:

ویدئو کنفرانس بررسی وضعیت تأمین و تدارک کودهای کشاورزی

تصاویر تهیه شده توسط روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید