بررسی میزان جذب سهمیه کودی شهرستان بهارستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، 

این جلسه به منظور بررسی وضعیت کودی و میزان جذب سهمیه کودی با حضور کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ، مدیریت جهاد کشاورزی و کارگزار توزیع نهاده های کشاورزی در دفتر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهارستان روز چهارشنبه 3مهرماه برگزار شد .

علی اصغر ثقفی رئیس اداره بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ضمن  قدردانی از تلاش و هماهنگی مدیریت این شهرستان جهت تأمین به موقع نهاده های کشاورزی و با اشاره به عملکرد این شهرستان که در سال جاری تاکنون 61درصد جذب سهمیه کودی داشته، مطالبی را در رابطه با میزان سهمیه کودی این شهرستان در سال جاری ، سرعت در جذب سهمیه کودی ، افزایش میزان خرید و ذخیره سازی ، توزیع براساس لیست مدیریت شهرستان مطرح کرد و از کارگزار این شهرستان خواست سهمیه کودی خود را که براساس برش ماهانه تعیین شده سریعتر جذب کند تا در تأمین کود مورد نیاز کشاورزان برای کشت پائیزه با مشکل مواجه نباشد. وی درخصوص کودهای فله افزود: کارگزاران برای تامین به موقع کود نسبت به دریافت کودهای فله همکاری لازم را به عمل آورند.

عظیم حسین زاده رئیس اداره حراست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، گفت: کارگزاران بحث نظارت و پایش و رصد کودهای کشاورزی را جدی بگیرند  و با نظارت و پایش و رصد کودهای کشاورزی از عرضه کودهای تقلبی و خارج از شبکه کارگزاری جلوگیری نمایند؛ وی با اشاره به کودهای غیرتکلیفی افزود: کودهای غیرتکلیفی که در سبد کالایی شرکت می باشد حتما دارای شماره ثبت کودی مورد تأئید موسسه تحقیقات آب و خاک باشند و در غیر اینصورت غیرمجاز محسوب و در صورت مشاهده امحاء می شوند.

امیر ملکی کارشناس کود استان تهران با تأکید بر پایش و رصد کودهای کشاورزی، گفت: کودهای یارانه دار توزیع شده بین کارگزاران حتما باید به دست بهره برداران و مصرف کنندگان واقعی (کشاورزان ) برسد،و براین اساس از کارگزاری ها خواست تا اطلاعات و مشخصات کامل بهره برداران این نوع کودها را در فرمهای توزیعی که شرکت در اختیار آنها قرارداده وارد کنند و فرمها را جهت پایش و ارزیابی در اختیار شرکت قرار دهند و لیست توزیع کارگزاران باید با لیست توزیع شرکت مطابقت داشته باشد.

مجتبی مرادی مدیر جهاد کشاورزی بهارستان ضمن قدردانی از زحمات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، اظهار داشت: این شهرستان تاکنون با کمبود کود مواجه نبوده و کارگزاران سهمیه کودی شهرستان را به موقع جذب کرده اند. وی درخصوص لزوم تولید دانه های روغنی گفت: با توجه به امنیت غذایی و اجرای برنامه های توسعه ای و اعمال سیاست های حمایتی جهت کشت دانه های روغنی که از اهمیت ویزه ای برخوردار است با برنامه ریزی مناسب و همکاری یکدیگر بتوانیم کود مورد نیاز جهت کشت دانه های روغنی را به موقع تأمین کنیم تا به خود اتکایی و خودکفایی در زمینه تولید دانه های روغنی برسیم.

در ادامه کارگزاران حاضر در جلسه ، به ارائه مسائل و مشکلات خود از جمله : کیسه گیری کودهای فله و نحوه حمل کود به کارگزاری؛ محدودیت مالی و طولانی بودن زمان خرید تا تحویل کود در حوزه شهرستان بهارستان اشاره نمودند .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید