توزیع سموم کلرپیریفوس بین استانهای مختلف کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

مجتمع شیمیائی آبیک بمنظور تامین سموم مورد نیاز استانهای هدف ، از ابتدای سال 1398 مقدار 48696 لیتر سم کلرپیریفوس بین استانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، البرز، گیلان، مازندران، یزد، گلستان، سمنان، اردبیل، قم توزیع نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید