تامین کودهای کشاورزی موردنیاز کشور از تولیدکنندگان داخلی

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

آقای مهندس حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در پاسخ به سوالی درخصوص مناقصات تامین کود از منابع داخلی که اخیرا توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزار شده است، اعلام کردند که این شرکت با برگزاری مناقصات مستمر و برنامه ریزی شده بخشی از نیاز کشور به کودهای فسفاته و پتاسه را از تولیدکنندگان داخلی تامین می نماید. در همین رابطه در هفته جاری پنج قرارداد، برای تامین کودهای فسفاته و چهارقرارداد، برای تامین کودهای پتاسه با شرکت های معتبر داخلی تولیدکننده کود نهایی شده است. ضمنا شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در ادامه ی سیاست های خود برای تامین کودهای کشاورزی با اولویت تولیدکنندگان داخلی نسبت به برگزاری مناقصات تامین کودهای کشاورزی در هفته آتی نیز اقدام نموده است.

سیاست حمایت از تولیدکنندگان داخلی کودهای کشاورزی محدود به تولیدکنندگان کودهای پتاسه و فسفاته نبوده و این شرکت در سال جاری نسبت به انعقاد تفاهم نامه همکاری با 25 شرکت معتبر داخلی اقدام نموده و بدین ترتیب به این شرکت ها این امکان را می دهد حدود 210  قلم انواع کودهای مورد نیاز کشاورزان را از طریق شبکه ی کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی به کشاورزان عرضه نمایند. شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از ابتدای سال جاری نیز با هدف معرفی محصولات این شرکت ها در سراسر کشور به کارگزاران توزیع نهاده و کشاورزان، کارشناسان ترویج و سایر ذینفعان کودهای کشاورزی، بیست همایش یک روزه معرفی محصولات در استان های مختلف برگزار نموده که مورد استقبال و توجه بسیار قرارگرفته است و تا پایان سال جاری نیز این روند با برگزاری حدود چهل همایش دیگر تداوم خواهد یافت.

آقای مهندس رسولی در ادامه ضمن تشکر از همکاری شرکت های تولید کننده داخلی اعلام کردند که تحویل کود اوره از طریق شرکت های پتروشیمی داخلی طبق روال گذشته به نحو قابل قبولی در حال اجرا می باشد.

مشاهده ی همین خبر در سایر رسانه ها:

سایت وزارت جهادکشاورزی: تامین کودهای کشاورزی مورد نیاز کشور از تولیدکنندگان داخلی

خبرگزاری جمهوری اسلامی: تامین کودهای کشاورزی موردنیاز کشور از تولیدکنندگان داخلی

خبرگزاری ایانا: تامین کودهای کشاورزی مورد نیاز کشور از تولیدکنندگان داخلی

خبرگزاری تسنیم: توزیع ۲۱۰ قلم انواع کود توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید