پایش کودی در استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازانجام 15 مورد پایش کودی درشهریور ماه از کارگزاری های استان خبر داد.

در راستای اجرای دستورالعمل های پایش و نظارت بر روند توزیع کودهای یارانه دار در شبکه توزیع اعم از بخش خصوصی و تعاونی توسط اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود و گروه پایش استان، شهریورماه سالجاری تاکنون از 15 انبار کارگزاران در شهرستان ها بازدید و مستندات آن پس از تنظیم به مدیر محترم بازرسی و حسابرسی شرکت ارسال خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید