ادامه روند اجرای طرح پایلوت تغذیه گیاهی

نمونه برداری از خاک مزرعه منتخب واقع در اراک

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی :

نمونه برداری از خاک و آب  مزرعه منتخب  واقع در شهر اراک  به وسعت حدود  10 هکتار  جهت اجرای طرح پایلوت تغذیه گیاهی توسط کارگروه تعیین شده  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی روز شنبه  30 شهریور ماه سال جاری انجام شد.

شایان ذکر است روند اجرای طرح پایلوت تغذیه گیاهی در قالب سه گروه متشکل از کارشناسان مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ، نمایندگان ستادی و استانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و نمایندگان اعزامی از سازمان جهاد کشاورزی استان مربوطه، از مزارع منتخب واقع در استان های قزوین ، مرکزی ،  همدان ، کرمانشاه ، خراسان رضوی و لرستان در شهریور ماه سال جاری در حال انجام است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید