بازدید از انبار کارگزاران شهرستان رباط کریم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران،

به منظور نظارت بر فعالیت کارگزاران شرکت ، بازدیدی از و وضعیت انبار کارگزاری های شهرستان رباط کریم به عمل آمد؛ در این بازدید از بخشهای مختلف انبار کارگزاری ها به جهت نحوه انبارداری، ذخیره سازی، برچسب قیمتهای کود، پارت چینی کودها و نحوه عملکردشان توسط کارشناسان شرکت مورد بررسی قرار گرفت .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید