تاکید شرکت خدمات حمایتی استان مبنی بر جذب سهمیه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تاکید بر جذب حداکثری سهمیه کودی استان البرز خبر داد : علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: با عنایت به تامین، تدارک و ذخیره مطمئن انواع کودهای کشاورزی خصوصاً کودهای ازته در انبارهای سازمانی ، شرکت طی مکاتبات متعدد با معاون تولیدات گیاهی تاکید نموده استان نسبت به جذب حداکثری سهمیه اقدام نماید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید