حمل 42هزار کیلوگرم شلتوک برنج به انبارهای استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

      مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از حمل 42 هزار کیلوگرم شلتوک برداشت شده  از مزارع طرف قرارداد تولید بذر به انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این خبر افزود: عمده شلتوک برنج خریداری شده جهت تولید بذر که تاکنون وارد انبار شده اند از رقم طارم هاشمی  بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید