بازدید سرزده عضو محترم هئیت مدیره از استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازبازدید معاونت محترم بازرگانی و عضو محترم هئیت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور از مجموعه گیلان خبر داد.

محمدی با بیان اینکه مهندس علیزاده در روز پنج شنبه مورخ 21 شهریور ماه سالجاری بصورت سرزده از مجموعه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان بازدید نمودنند. در این بازدید ضمن سرکشی از انبارهای کود رشت و پیگیری روند کیسه گیری و پارت چینی کودهای فله باقیمانده از میزان ذخیره کود استان و وضعیت انبارها بازدید و نقطه نظرات لازم در بهبود امور را بیان داشتند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید