پایش کارگزاریهای شهرستان پارس آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

آقای راهب مسافر مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل از پایش تمامی کارگزاران شهرستان پارس آباد مغان خبردادند ایشان با اعلام این خبر افزودند:

روز شانزدهم شهریورماه سالجاری انبار و تاسیسات تمامی کارگزاران شهرستان پارس آباد مغان هم از لحاظ فنی و تجهیزات و امکانات موجود و هم از لحاظ  کیفیت ارائه خدمات در زمینه خرید به موقع و حمل نهاده های کشاورزی علی الخصوص کودهای شیمیایی و توزیع آن بین کشاورزان منطقه برابر دستورالعمل های اجرایی مصوب شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مورد بازدید میدانی توسط اکیپ کارشناسی رصد و پایش استان قرار گرفتند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید