همایش توجیهی آموزشی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

 همایش توجیهی آموزشی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با موضوع رفع ابهامات معاملات در قالب خرید، مناقصه یا مزایده برای کارپردازان و رابطین دستگاه های اجرایی استان قم طی سه روز در سالن کنفرانس فنی و حرفه ای استان قم با حضور رابط سامانه الکترونی و ذی حسابی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید