عودت کالاهای وکالتی سنواتی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت ماشین آلات و ادوات کشاورزی، هماهنگی امور ماشین آلات وادوات کشاورزی با مدیریت امورمالی مبنی برعودت  کالاهای وکالتی سنواتی شرکت هایی که  طلب یا بدهی از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ندارند از جمله شرکتهای ، صانع کشاورز، گوهر صنعت راد ، گاوآهن سازان خراسان ، تندک تیزک ، ویسمن ، تاکا و گیل کاران شفت  ، موجب عودت کالاهای شرکتهای مذکور گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید