ساماندهی 151 کارگزار بخش خصوصی در استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر حمید رضا ناظمی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از ساماندهی 151 کارگزار بخش حصوصی تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس خبر داد وی افزود که کارگزاران مذکور توسط نمایندگان اعزامی واحد فنی شعبه بصورت ادواری و مستمر برار با دستورالعمل های ابلاغی از دفتر مرکزی شرکت ساماندهی می گردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید