دریافت لوح تقدیر

لوح تقدیر مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان گلستان به مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، 

مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان گلستان با اهداء لوح یاد بود از مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان تقدیر و تشکر نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید