حمل نهاده‌های کشاورزی از طریق شبکه ریلی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، 

علی اصغر ثقفی رئیس اداره بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران از حمل نهاده های کشاورزی از طریق شبکه ریلی خبر داد و گفت: با توجه به برنامه‌ریزی ها انجام شده و تسریع در انتقال انواع کودهای شیمیایی از مبادی کشور به مقاصد کارگزاران  ، شرکت در حال پیگیری قرارداد با راه آهن جمهوری اسلامی ایران جهت حمل نهاده های کشاورزی (کودهای شیمیایی) توسط شبکه ریلی به مقصد استان تهران  و سایر نقاط کشور می باشد.و این رویداد مهم به منظور تسهیل در خدمات رسانی و تأمین نهاده های اساسی مورد نیاز بخش کشاورزی از سر گرفته خواهد شد.  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید