برگزاری نشست صمیمی و جلسه با مدیر بازرسی سازمان جهاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از برگزاری جلسه و نشست صمیمی با مدیر بازرسی سازمان جهادکشاورزی خبر داد : علی اکبر ندرلو اعلام نمود به منظور هماهنگی بیشتر و بررسی مسائل و مشکلات فیمابین در خصوص کارگروه کمیته نظارت، بازرسی و کنترل بر مراکز تولید، نگهداری و عرضه مواد کودی جلسه ای مورخ 98/6/2 در دفتر مدیریت تشکیل گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید