کارگزاری های کود گلستان

در پنج ماهه سال جاری98 مورد از کارگزار ی های کود در گلستان بازدید شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،

از ابتدای سال جاری تاکنون، نمایندگان اعزامی واحد فنی و بازرگانی شرکت در راستای اجرای مفاد دستورالعمل های موجود، نظارت بر عملکرد و ساماندهی کارگزاران تحت پوشش این شرکت در کارگزاری ها شهرستانهای استان حضور یافته، و98 مورد اقدام به بازدید از کارگزاری کردند .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید