125 هکتار مزرعه بذر شلتوک برنج در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از انعقاد قرارداد جهت تولید بذر شلتوک برنج در سطح 125هکتار مزرعه بذری خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود : انعقاد قرارداد تولید بذر با 30کشاورز پیشرو در زمینه کاشت برنج و با هدف تهیه و تولید بذر گواهی شده برنج در سطح 125 هکتار از اراضی شالیزاری تحت کشت برنج در مناطق مرکزی و شرق مازندران صورت گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید