میز تخصصی صادرات محصولات کشاورزی در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از معاون امور هماهنگی اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران از راه اندازی میز تخصصی صادرات محصولات کشاورزی در استان مازندران خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان مازندران با 270کارگزار تحت پوشش کار تامین و توزیع نهاده های مورد نیاز برای بخش کشاورزی مازندران بخصوص انواع کودهای پرمصرف مورد نیاز استان را برعهده دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید