برگزاری جلسه شناسایی و بکارگیری راهکارهای توزیع بذر

به گزارش روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال ،

به منظور  بحث و تبادل نظر در خصوص شناسایی و بکارگیری کلیه راهکارهای موجود در زمینه توزیع کامل بذور تدارک شده گندم ، جو و برنج سال جاری توسط  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  جلسه ای با حضور معاون محترم فنی و کنترل کیفی -  مدیران محترم  بازرگانی داخلی-   توزیع، حمل و نگهداری – بازاربابی وو فروش -  امور فنی و بهبود کیفیت بذر ونهال و هماهنگی امور استانها برگزار شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید